Vítame Vás na stránkach spoločnosti Geodetické služby, s.r.o., Žiar nad Hronom. Naša spoločnosť Vám ponúka ako hlavnú činnosť vyhotovovanie geodetických a kartografických prác.

 Korene vzniku našej firmy siahajúdo roku 1991, kedy bola založená firma Geodetické služby, Ing. Beata Mešťanová. V začiatkoch firma vyhotovovala len jednoduché geometrické plány.

Postupom času so zvyšovaním dopytu sa zväčšoval aj počet zamestnancovrozsah prác sa rozšíril o polohopisné a výškopisné zameranie. Keď firma začala vyhotovovať aj Registre obnovenej evidencie pozemkov, rozvoj firmy mal veľký rozmach. Nasťahovali sme sa do vlastných priestorov v Žiari nad Hronom. Množstvo práce si vyžiadalo transformáciu na spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnosti sa zaoberáme aj vyhotovovaním PPÚ.

Geodetické služby, s. r. o., má v terajšej dobe 9 zamestnancov vo vekovom priemere 34 rokov. Využívame špičkovú výpočtovú, meraciu a dopravnú techniku. Naše práce sú vykonávané pod dohľadom zamestnancov, ktorých odborná spôsobilosť je zaručená oprávneniami overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických prác podľa § 6 Zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. a osvedčením o získaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie pozemkových úprav podľa Vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 155/1992 Zb. (zodpovedný projektant pozemkových úprav).

Ste[CNW:Counter] návštevník od 12.02.2008